Har snudd TDC Norge

TDC Norge hadde positivt driftsresultat i første halvår, for første gang.  Håvard Larsen har omsider lyktes med snuoperasjonen, som har redusert staben fra nærmere 300 til 100. I første halvår omsatte TDC Norge for 200 millioner kroner.

TDCs norske virksomhet har vært et tapssluk siden etableringen for snart ti år siden. I 2001 var underskuddet en kvart milliard. Omstruktureringen og nedbemanningen har vært brutal, men gir nå resultater.  Stabilisert— Vi fikk et positivt driftsresultat på en halv million kromer i første halvår. Vi er fornøyde med å ha stabilisert driften, beholde kundene, levere gode løsninger og et svart resultat, sier informasjonssjef Helge L'Orange til Dagen Næringsliv. Fjoråret ga et unders

Forsiden akkurat nå

Til toppen