Har mindre operatører mer fornøyde kunder?

Mindre norske teleoperatører har mer fornøyde kunder enn de store, skal man tro en brukerundersøkelse utført i høst. Telenor kommer dårlig ut, men har også bedret seg overfor mobilkundene. Undersøkelsens seriøsitet er noe vanskelig å verifisere.

EPSI (European Performance Satisfaction Index) er gjennomført i september og oktober i samarbeid med bl.a. Oslo Markedshøyskole. Den er med andre ord bare en av flere, og undersøkelsen omfatter for første gang mer enn bare mobilkunder. 1374 norske mobilkunder, 734 fasttelefonikunder og 1014 bredbåndskunder er spurt. Som bakgrunnsvariabler til kundetilfredshet måles image, forventninger, produktkvalitet, servicekvalitet og verdi for pengene, ifølge Stavanger Aftenblad, som har fått tilg

Forsiden akkurat nå

Til toppen