- Har ikke øvd på dette

Flere offentlige utredninger har pekt på sårbarheten i koblingen mellom kraft- og telebransjen. Men myndighetene er tatt på sengen av størrelsen på julens nettutfall.

Etter at Post- og teletisynet (PT) fikk ansvaret for beredskapen i telenettene rett etter årtusenskiftet, har det vært gjort en rekke risikovurderinger av telenettenes betydning for samfunnsberedskapen. Allerede i 2006 anbefalte infrastrukturutvalget, gjennom en offentlig utredning, myndighetene  å styrke samhandlingen mellom strøm- og teleaktørene. Justisdepartementet svarte imidlertid at samarbeidet var bra, og gjorde, ifølge en stortingsmelding lagt frem våren 2008, ingenting mer me

Forsiden akkurat nå

Til toppen