Teknisk direktør Geir Løvnes i Tele2 er klar til å teste ut om myndighetene vil benytte handlingsrommet som nå er fastslått i ekomlovens samlokaliseringsregler.

Håper på ny samlokaliseringsgiv

Rapport fastslår at myndighetene har langt større handlingsrom til å pålegge samlokalisering enn det som hittil er utnyttet.

Telenor er gjennom sin posisjon som dominerende markedsaktør forpliktet til å tilby konkurrentene samlokalisering. Etter klage fra Tele2, som i fjor rapporterte å ha fått avslag på hver tredje søknad, har en arbeidsgruppe fra Samferdselsdepartementet og Post- og teletilsynet nå gått gjennom regelverket. Og konklusjonen er klar og tydelig: "Dagens regelverk har et handlingsrom som i praksis ikke benyttes". Sender fem klager på nytt Det får Tele2s Geir Løvnes og Frode Lillebakken ti

Forsiden akkurat nå

Til toppen