Halvering av energiforbruket i mobilnettene

Med Alcatel-Lucent i spissen har en rekke bedrifter og universiteter satt seg sammen for å halvere energikonsumet til neste generasjons mobilnett.

Det er et ambisiøst prosjekt som er satt i gang, og navnet på prosjektet er heller ikke direkte smålåtent: “Earth – Energy Aware Radio and neTwork tecHnologies”. Prosjektet ble igangsatt i januar 2010, og skal gå fram til juni 2012. Dette er et europeisk prosjekt som er definert som et EU FP7-prosjekt (se faktaboks), og har 15 deltakerorganisasjoner fra fabrikanter, operatører og universiteter. Prosjektet har et totalbudsjett på 14,8 millioner Euro, der EU bidrar med 9,5 millioner E

Forsiden akkurat nå

Til toppen