Halve Norge på internett

To tredjedeler av husholdningene i Norge har tilgang til PC. Vel halvparten av husholdningene hadde tilgang til Internett. ADSL er nå innstallert i 14 prosent av norske hjem, og tar snart igjen ISDN og analogt modem.

PC blir daglig brukt av halve befolkningen, mens 40 prosent er på Internett minst en gang for dagen. Generelt er det familier med barn som i størst grad har tilgang til Informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Når det gjelder andel husholdninger som har tilgang til PC og Internett, ligger barnefamilier henholdsvis 21 og 25 prosentpoeng over familier uten barn.PC og Internett er også mer vanlig i husholdninger med høyere inntekter. Mens 95 prosent av husholdningene med samlet bruttoinntekt

Forsiden akkurat nå

Til toppen