Gransker TDCs oppkjøp av Song

Den svenske Finansinspektionen gransker nå om TDC brøt reglene for innsidehandel ved oppkjøpet av Song Networks i fjor høst. Spørsmålet er om TDC foretok aksjekjøp i Song basert på innsideinformasjon.

Finansinspektionen, som tilsvarer det norske Kredittilsynet, vil ifølge Dagens Industri snart levere en utredning om saken til svenske Økokrim. Ifølge enhetssjef Mats Wilhelmsson kan det se ut som om TDC begikk innsidebrudd på bakgrunn av Stockholmsbørsens uttalelse. Det er dette vi har gransket, sier han.KritikkFor Stockholmsbørsen rettet tirsdag denne uken krass kritikk mot styret i Song Networks fordi selskapet leverte kurssensitve opplysninger til TDC like før TDCs bud på Song. B

Forsiden akkurat nå

Til toppen