GPS-overvåkning møter motstand

GPS-overvåkning av biler i trafikken kan være med på redusere antall ulykker, men en ledende GPS-produsent er veldig kritisk til denne type bruk av teknologien.

Tre av fire dødsulykker på danske veier kunne vært unngått hvis GPS-teknologien ble brukt til å overvåke bilers posisjon og hastighet, forteller forskere fra Danmarks Tekniske Universitet til avisen MetroXpress. Men Navigon, en ledende GPS-produsent, erlangt fra begeistret for denne type overvåkning. Tjener - I mine øyne bør GPS-teknologien være en "tjener" og ikke en "herre". Uansett hvor prisverdig målet er kan man ikke se bort fra at det er store etiske problemer ved å gå i en

Forsiden akkurat nå

Til toppen