- Google er farligst for teleoperatørene

Innen 2015 vil SMS-inntektene være nær halvert. Også taleinntektene vil falle kraftig, spår telesjefer.

Det viser en undersøkelse foretatt av Telco 2.0 i forbindelse med et arrangement i november. Svarene fordeler seg slik: En fjerdedel av respondentene tror inntektene vil falle med mer enn 50 prosent. Kun drøye 20 prosent tror inntektene vil falle med mindre enn 20 prosent. Hele 84 prosent av respondentene tror det er presset fra nettbasertetjenester (OTT) som vil føre til inntekstfallet. Kun en mindre andel, henholdsvis sju og ni prosent, trekker frem normal konkurranse eller regulering

Forsiden akkurat nå

Til toppen