Godkjent for Telenor

Telenor gjorde nedskrivninger på mobilinvesteringer og tok kostnader på nedbemanning med totalt 6,2 milliarder kroner i fjerde kvartal 2000 og fikk dermed et regnskapsmessig underskudd i kvartalet på 5,3 milliarder. Men den underliggende driften er god og sammen med ytterligere kostnadsreduksjoner og lavere investeringer tror Jon Fredrik Baksaas at lønnsomheten fremover vil bli bra.

Av Bjørn Veseth Aksjemarkedet setter pris på et gjerrigere Telenor. Aksjekursen steg med 3,5 prosent etter at årsregnskapet ble lagt frem. Kostnadsreduksjonene i spareprogrammet Delta 4 skal bidra til å gi lønnsomhet, tror Baksaas. I fjor resulterte dette i besparelser på 1,1 milliarder og iår regnes det med innsparinger på 1,3 milliarder. - Vi skal nå målet på 4 milliarder lavere kostnadsbase innen utgangen av 2004, sier Baksaas. Telenors driftsinntekter i 2002 ble på 48 826 mill

Forsiden akkurat nå

Til toppen