Konsernsjef Lars Nyberg i Teliasonera mener nettnøytraliteten er ivaretatt.

Gode tall fra Teliasonera

Teliasonera har sluppet årsrapporten for 2008. Nettoomsetningen økte med 7,5 prosent og EBITDA gikk opp 6,2 prosent. EBITDA-marginen er ned 0,4 prosentpoeng.

Selv fremhever det svenskfinske telekonsernet følgende nøkkeltall for året sett under ett: Nettoomsetningen økte med 7,5 prosent til 103.585 millioner svenske kroner (2007: 96.344 MSEK). EBITDA før engangsposter steg med 6,2 prosent til 32.954 MSEK (2007: 31.021 MSEK). EBITDA-marginen endte på 31,8 prosent, ned fra 32,2 prosent fra året før. Forventer nedgang Teliasonera fremstår som relativt uberørt av finansuroen som rammet stadig hardere utover i året s

Forsiden akkurat nå

Til toppen