Debatt

Giskes gryte

Spørsmål om fritt kanalvalg og åpne nett bør ses i sammenheng når Regjeringen nå skal få dem utredet, skriver Arne Joramo i denne kommentaren.

Kulturminister Trond Giske vil nedsette et utvalg med bredt mandat. Utvalget skal ikke bare se på konsesjonsvilkår for TV 2, men også vurdere spørsmålene om fritt kanalvalg og åpne nett. Det kommer i sannhet til å boble i Giskes gryte. For dette handler ikke bare om snever TV-politikk, men også om bredbånd-Norges framtid. Samtidig som dette skjer utreder Fornyingsdepartementet spørsmålet om Bredbånd Fase II, også kalt Høykom Fiber. Her skal Econ og Nexia legge fram en grundig ana

Forsiden akkurat nå

Til toppen