Giftforbud kan ramme en hel bransje

Et nytt forslag om forbud mot miljøgifter i forbrukerprodukter, vil kunne resultere i et totalforbud mot flatskjermer og mobiltelefoner. Nå slår Elektronikkbransjen og IKT-Norge alarm.

På oppdrag fra Miljøverndepartementet foreslår Statens forurensningstilsyn (SFT) å forby totalt 18 miljøgifter i forbrukerelektronikk. Lovforslaget har nylig vært ute på høring. Både IKT-Norge og Elektronikkbransjen gir i dagens utgave av Aftenposten uttrykk for bekymring dersom forslaget fra Statens forurensingstilsyn får gjennomslag hos politikerne. Forslagets nåværende ordlyd vil medføre et totalforbud mot for eksempel flat-tv-er og mobiltelefoner, hevder administrerende direkt

Forsiden akkurat nå

Til toppen