Gevinster ved fiberutbygging i Distrikts-Norge

Fiberbasert bredbånd i distriktene kan gi gevinster på flere områder allerede kort tid etter at nettet er etablert, konluderer en rapport Nexia har utarbeidet for Kommunaldepartementet.

Nexia-rapporten, «Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i distrikts-Norge», er utarbeidert på grunnlag av informasjon Nexia har samlet inn fra fire enkeltkommuner - Austevoll, Bykle, Dyrøy og Fitjar - samt Numedalsregionen med kommunene Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, og Forradal, en del av Stjørdal kommune. Distanser skaper behov Rapporten konkluderer også med at «høykapasitets bredbåndsnett vil være minst like viktig for samfunns- og næringsutviklingen i distrikts-Norge som

Forsiden akkurat nå

Til toppen