Adm. direktør Ketil Kivedahl, Terje Schults og Arne Henrik Pettersen i TDC er svært fornøyd med å ha bidratt til at alle i Agder-fylkene kan få bredbånd om de ønsker det. (Foto: Håvard Fossen)

Garanterer bredbånd til alle

Et samarbeid mellom 30 kommuner og 2 fylkeskommuner gir garantier om bredbånd til alle som ønsker det i Agder-fylkene. Prislappen kan komme opp over 50.000 for enkelte husstander.

Digitale Distrikts Agder (DDA) er et Høykom-støttet prosjekt som bygger på regjeringens visjon om bredbånd til alle – dog uten den siste tidens hastighetsmål om 50/10 megabit/s, men bredbånd like fullt. TDC ble i 2007 valgt til hovedentreprenør for prosjektet, blant annet fordi selskapet har bygd og bygger mye fiber infrastruktur i de to fylkene. Målet var den gang å levere bredbånd til de siste 8.000 husstandene som de kommersielle aktørene ikke dekket. Om lag 2000 bestillinger kom inn og de fleste er i dag levert.

De siste prosentene

Adm. direktør Ketil Kivedahl i TDC mener prosjektet viser at det er fullt mulig å tilby bredbånd til alle, også i de geografisk kompliserte områdene i agderfylkene.

- Skal dette videreføres til hele landet, må noen inn med penger, men prosjektet viser at det er fullt mulig, sier Kivedahl. TDC benytter eksisterende- og legger nytt fiber transportnett for å gjøre det mulig å tilby aksess, enten den er fiber eller kobberbasert. Selv leverer ikke TDC direkte til private sluttkunder, det overlates til Tel-Ag i Aust-Agder og Agder Breiband i Vest-Agder, mens TDC sørger for bredbånd til bedriftsmarkedet og det som er grunnstammen i prosjektet: bredbånd til de fleste kommuner og begge fylkeskommunenes mange lokasjoner.

Forsiden akkurat nå

Til toppen