Fusjon til 600 millioner kroner

Fusjonen mellom Telia og Sonera vil koste 750 millioner svenske kroner (600 mill. NOK) i honorarer til banker, revisorer, konsulenter og advokater. Svenske fagforeninger, som venter seg store nedbemanninger i forbindelse med fusjonen, raser.

Av Bjørn Veseth At det er dyrt å prøve seg på fusjoner har Telia erfart før. Før sammenslåingen med Telenor havarerte i desember 1999 hadde Telia brukt 107 millioner kroner på konsultenthonorarer alene, sju ganger så mye som Telenor. Selv om Telia neppe har klart å bruke det sjudobbelte av hva de brukte i siste fusjonsforsøk, for 1999-tallene omfattet mindre tjenester enn 2002-tallene, så er det klart at kranene har vært ganske åpne for konsulenter og advokater som skulle rydde v

Forsiden akkurat nå

Til toppen