Fullverdig bredbånd?

Får alle i landet tilbud om fullverdig bredbånd? Ingenting tyder på det i overskuelig framtid. Den nye rødgrønne regjeringen har i sin forhåndserklæring lovet bredbånd til alle innen utgangen av 2007. Det løftet er vi helt sikre på at regjeringen ikke vil holde. Det vil si: hvis de mener fullverdig bredbånd og ikke bare en ustabil smalbåndslinje.

Det er så til de grader patetisk å høre enkelte aktører — både i markedet, i media og blant politikerne snakke om bredbånd som alt over 128 kbit/s. Med god hjelp av Telenor og selskaper som leverer mye ADSL-utstyr (les Alcatel) har unnfalne politikere fått anledning tilå definere bort alle reelle bredbåndsløfter. ADSL ikke fullverdigParolen synes å være: Definerer man bare bredbåndet smalt nok, vil alle få det. Og da kreves i alle fall ikke statsstøtte og offentlig innsats av no

Forsiden akkurat nå

Til toppen