Frykter store driftsutgifter for nødnettet

Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund tror driftsutgiftene for det nye nødnettet blir så store at det må komme ekstrabevilgninger på flere hundre millioner kroner årlig. Regjeringen tror at driftsutgiftene i hovedsak ikke vil overstige de man har i det nåværende nettet.

”Justisdepartementet vil gjennomføre uavhengige målinger av nødetatenes kostnader før og etter innføringen av nytt nødnett”, heter det i Stortingsproposisjonen ”Om igangsettelse av første utbyggingstrinn for nyt digitalt nødnett” (St.prp.nr.30). Nedtur - Driftsutgiftene må tas med i statens bevilgninger, ellers kan dette bli en nedtur, sa Johannessen på pressekonferansen der settestatsråd Trond Giske presenterte proposisjonen. Johannessen refererte til beregninger som an

Forsiden akkurat nå

Til toppen