Frisk som en fisk i telekom?

Sykefraværet stiger. I fjerde kvartal i fjor steg sykefraværet fra 6,2 til 6.8 prosent. Innefor enkelte undergrupper av kategorien ”forretningsmessig tjenesteyting” er både veksten og nivået godt under landsgjennomsnittet.

Disse undergruppene viser seg å være Forskning og Utvikling og ulike typer konsulentvirksomhet. Dette skriver organisasjonen for kunnskapsbedrifter, Abelia, i en pressemelding. Abelia antar at en av årsakene til det lave sykefraværet i denne sektoren i næringslivet skyldes at disse virksomhetene har mange nærværsfaktorer: Interessante jobber, godt forhold til kollegaer, ledere og kunder, muligheter for faglig utvikling, fleksibilitet er stikkord som nevnes blant årsakene til de gode for

Forsiden akkurat nå

Til toppen