Det er stor etterspørsel etter fiberbreddbånd, men høye fremføringskostnader gjør det vanskelig for operatørene å bygge ut til alle som vil ha. (Bilde: asharkyu/Shutterstock.com)

Fremtidens bredbånd kan gå i kloakken

EU-direktiv baner vei for nye framføringsmetoder.

Neida, Netflix-seriene dine kommer ikke til å stinke, i hvert fall ikke mer enn de allerede gjør. Som en del av arbeidet med å skaffe bredbånd til alle i EU under EUs digitale agenda, har EU vedtatt et direktiv som baner vei for fremføring av fiberkabler i kloakknettet. I Danmark er dette i ferd med å bli implementert i lovverket, og Hovedstadsområdets forsyningsselskab, infrastrukturleverandøren i københavnområdet, er allerede i gang med et pilotprosjekt. I Norge er bransjeorganisas

Forsiden akkurat nå

Til toppen