Fraråder godkjennelse av Talkmore-kjøpet

Post- og teletilsynet fraråder Konkurransetilsynet å godkjenne Telenors kjøp av Talkmore. Tilsynet mener oppkjøpet ville styrket duopolet på bekostning av fremveksten av en tredje, sterk aktør.

Post- og teletilsynet (PT) har sendt en formell uttalelse til Konkurransetilsynet vedrørende Telenors mye omtalte kjøp av mobilselskapet Talkmore. I uttalelsen konkluderer PT mot et slikt kjøp, på basis av at en slik transaksjon vil kunne være negativ for konkurransen de neste 2-3 årene. PT peker blant annet på at Telenor selv grunngir oppkjøpet med at selskapet ønsker å styrke sin posisjon i lavprissegmentet, altså vil et slikt kjøp styrke Telenors markedsandeler i sluttbrukermark

Forsiden akkurat nå

Til toppen