Framgang for Utfors

Utfors er i klar vekst og økte antall leverte IP-porter med 400 til 2400 i andre kvartal. Resultatet er også forbedret og de fastholder målet om positiv drift i første halvdel av neste år.

Adm. direktør Jan Werne sier likevel i en kommentar at resultatet er noe svakere enn forventet som en konsekvens av lavkonjunkturen som rammer all televirksomhet.Selskapet hadde en kvartalsomsetning på 155 millioner kroner og en negativ EBITDA på 52 millioner. Blant nye store kunder kan nevnes Securitas, Bofors og Tieto Enator i Norge. To store infrastrukturavtaler er gjort med Stokab og Arrowhead.

Forsiden akkurat nå

Til toppen