Fra tilskudd til nyskaping!

Bredbåndsutbygging er ikke teknologi, men nye muligheter til å nå gamle politiske mål om revitalisering av distriktene, hevder Julie M. Brodtkorb. I en tid da hjørnestensbedriften ikke lenger er bærekraftig, er det på tide å tenke nytt og ta i bruk ny teknologi for å revitalisere distriktene.

Av Julie M. Brodtkorb Norsk distriktspolitikk har først og fremst vært en tilskuddspolitikk. Redusert arbeidsgiveravgift er egentlig tilskudd til bruk av arbeidskraft. Subsidiert kreditt er tilskudd til bruk av kapital. Det er ikke tvil om at tilskudd har hatt sin virkning. Det er stor forskjell på Nord-Norge og Nord-Sverige, og det skyldes den bevisste distriktspolitikken som føres.  Men det som til nå har vært riktig, behøver ikke være riktig i all fremtid. Problemene med tilskuddspo

Forsiden akkurat nå

Til toppen