Fra iVisjon til Lyse

Dårlig kvalitet, både på kanaltilbud og sendinger, er blant grunnene til at Kvinnherad Breiband nå har besluttet å skifte TV-leverandør. Lyse skal erstatte iVisjon.

Ifølge avisa innsida.no, er Kvinnherad Breiband i sluttforhandlinger med Lyse om TV-portalen. Portalen vil ventelig være operativ fra 1. februar.Dårlig kvalitet- Ut fra en helhetsvurdering, fant vi det best å skifte ut TV-leverandøren. Det siste året har iVisjon hatt store vansker med å holde tidsfrister. I tillegg har kanaltilbudet deres blitt dårligere enn da vi inngikk samarbeidet, sier Per Inge Olsen, daglig leder i Kvinnherad Breiband til innsida.no.Kundene har også opplevd stadige

Forsiden akkurat nå

Til toppen