— Først nå har vi mobilt bredbånd

August Baumann var sentral i utarbeidelsen av NetComs søknad om 3G-lisens i 1999-2000. – De datahastighetene og tjenestene som alle fablet om den gangen kommer jo først nå, sier han.

NetCom har etter at GSM-nettet var ferdig utbygget lagt seg på en investeringsstrategi som vi har kalt i overkant forsiktig. Selv kalte de den realistisk. 3G-utbyggingen ble drevet så sakte frem at NetCom i en periode fikk dagbøter av PT. Men NetCom tjente likevel godt på å vente. Da 3G-nettet ble åpnet for drøyt to år siden sa daværende NetCom-sjef Barbara Thoralfsson at nettverksutstyret hadde sunket i pris til en tredel av hva det kostet da 3G-lisensene ble tildel i desember 2000.

Forsiden akkurat nå

Til toppen