Forsker på katastrofenett

Forskningen på kommunikasjon ved katastrofer fikk et skikkelig oppsving etter at skyskraperne raste sammen i New York 9. september 2001. Thales’ norske gren jobber i flere prosjekter for å skape enkle mobile systemer for katastrofekommunikasjon.

Tradisjonelt har Thales vært rettet inn mot leveranser til forsvaret, og da ikke bare det norske. Men etter hvert har både militære og sivile anvendelser blitt opptatt av de samme standardene og det åpner for muligheter for å lage produkter som kan benyttes i flere segmenter. . Samtidig har utviklingen rundt oss dessverre også gitt en økning i det opplevde sikkerhetsbehovet sivilt etter at skyskraperne raste og Afghanistan og Irak ble angrepet. Et kjempemarked er skapt som griper inn i ma

Forsiden akkurat nå

Til toppen