Debatt

Forsk på IT for eldre

En av de aller største utfordringene for vestlige land de kommende tiårene er eldrebølgen. Derfor er det en god ide Ingvild Myhre har når hun foreslår telemedisin som et område Norge kan satse på innen teleforskning, skriver fagredaktør Håvard Fossen.

Det er nokså sannsynlig at vi er nødt til å ta i bruk alle ervervede kunnskaper innenfor informasjonsteknologiens mange grener og pare kunnskapene med moderne bygningsteknikk og medisin for å kunne håndtere en stadig økende og aldrende befolkning. Årsakener rett og slett at det sannsynligvis ikke er sterk nok vekst og ikke nok mange hender til å drive eldreomsorg etter tradisjonelle metoder i framtida. Billigere og bedre Derfor er forskere over store deler av verden i gang med å lete

Forsiden akkurat nå

Til toppen