Telenor Digital services-sjef Rolv-Erik Spilling har en stor oppgave med å skape suksess både i nysatsinger og en rekke underskuddsforetak.

Forsiktig nettsky-satsing fra Telenor

Telenor tilbyr gjerne lagringsplass for større bedrifter i sine datasentre. Men mindre bedrifter må nøye seg med å bruke tjenester. 

- Vi vil aldri ta opp kampen med de store "infrastruktur-som-tjeneste" (IAAS)-leverandørene. Men vi vil tilby større bedrifter innpass i våre datasentre, sier Rolv-Erik Spilling, nestkommanderende i Telenors globale tjenestesatsing. Han fremhever at Telenors strategi på dette området fortsatt er i støpeskjeen. Men på direkte spørsmål utdyper han fordelene han mener Telenor kan gi disse bedriftene. - Kundene vil vite at dataene ligger lagret i Norge, bak brannmurene til Telenor. Det

Forsiden akkurat nå

Til toppen