Da stormen Dagmar raste over Vestlandet 26. desember 2011 slo den ut all telekommunikasjon mange steder. Erfaringene gjør at staten ønsker tre døgns reservestrøm på ett sted i hver kommune, i tillegg til duplisert framføring av teleinfrastruktur.

Fornøyd med vekst for beredskap

Post- og teletilsynet er fornøyd med å ha blitt tilført mer penger til å bygge tre dagers reservestrøm og redundant nettilgang i kommunene.

I 2014 har Post- og teletilsynets nettavdeling, sammen med mobiloperatørene gjennomført programmet som kalles «forsterket Ekom» i sju kommuner. Programmet er en direkte følge av erfaringene fra blant annet stormen Dagmar, der all telekommunikasjon ble blåst ut samtidig. Forsterket Ekom skal sørge for tre dagers reservestrøm og redundant transmisjon på ett sted i hver kommune, utpekt av fylkesberedskapssjefen i samråd med den enkelte kommune. 45 millioner til tre dagers drift Avdeling

Forsiden akkurat nå

Til toppen