Forlik Telenor og NetCom

Telenor betaler NetCom 35 millioner kroner, inkludert morarente. Erstatningen avslutter en gammel strid mellom operatørene.

Telenor tapte i Oslo byrett i juni 2001. NetCom hadde da satt fram krav om hel eller delvis tilbakebetaling etter bruk av leide samband i perioden 1993 — 1996. Telenor ble dømt til å betale 51.5 millioner for årene 1995 — 96. Vel 27.5 millioner av denne summen var morarente.Telenor anket dommen, og ønsket frifinnelse. NetCom anket også, og fastholdt det opprinnelige kravet.- Rettssaken gjelder en periode langt tilbake i tid, da de regulatoriske rammebetingelsene og markedssituasjonen va

Forsiden akkurat nå

Til toppen