Forlenget svarfrist i dividendehøringen

Svarfristen for høringsuttalelser om tildeling av ressurser i 800 MHz-båndet er utvidet til 5. juni.

Samferdselsdepartementet har i dag besluttet å forlenge fristen for uttalelser i høringen om tildeling av frekvensressurser i 800 MHz-båndet til 5. juni. Årsaken er at departementet har mottatt søknad om forlenget frist.  Vil vurdere interferensrapport Søknaden begrunnes med at det er knapt med tid til å håndtere krevende spørsmålsstillinger, og at det vil være behov for å se rapporten som Post- og teletilsynet (PT) offentliggjorde 11. mai, om interferensutfordringer mellom et fre

Forsiden akkurat nå

Til toppen