Forent om åpne nett

En bredbåndsforening for åpne nett er under etablering. Et interimstyre er alt i arbeid. Initiativtakere til foreningen er Ellea Kommunikasjon, Troms Kraft, Hafslund ToKom og Digitale Gardermoen.

-    Hensikten er å få frem fordelene med åpne nettløsninger med åpen og tjenesteuavhengig nettstruktur. - Vi tar blant annet sikte på samarbeid med Stadsnätföreningen iSverige som har samme formål og filososfi, opplyser formann i interimstyret, Tore Fuglestad, fra Ella Kommunikasjon.   Mange aktiviteter Foreningen vil opprette eget nettsted, arrangere konferanser og fremme sitt syn overfor presse og politikere. En hjørnestein er etter det vi forstår at netteier ikke skal væ

Forsiden akkurat nå

Til toppen