Forbrukerombudet ut mot mobil markedsføring

Forbruker­ombudet melder at de har av­slørt at mange til­bydere av mobile inn­holds­tjenester for­tier vesent­lige vil­kår. - Dette er for slapt, sier for­bruker­om­bud Bjørn Erik Thon.

- Det er stort sett enkelte "cowboyer i" dette markedet som ødelegger bransjens rykte som en helhet. Heldigvis ser vi at mange innholdsleverandører holder sin sti ren, og konsentrerer seg om å levere gode tjenester på en ryddig måte til forbrukerne, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon. Ombudet mener flere aktører gir  for dårlige pris­opp­lys­ninger og unn­later å opp­lyse om alders­grense i sin markeds­føring. - Dette er skuffende. Denne bransjen har vi fulgt tett opp de s

Forsiden akkurat nå

Til toppen