Debatt

For fattig til å søke?

Arne Joramo tar i kommentaren ”For fattig til å søke?” i Inside Telecom opp spørsmålet om de fattigste kommunene rett og slett ikke har ressurser til å søke Høykom om støtte til bredbåndsutbygging. Vi takker Joramo for at han peker på en problemstilling også vi er svært opptatt av, skriver Høykoms prosjektkoordinator Vemund Riiser i denne kommentaren.

Vårt første skritt i en analyse av problemstillingen er å forsøke å definere, eller i det minste få en formening om, hva en fattig kommune er. Ved å ta utgangspunkt i det såkalte Robek-registeret over kommuner som er satt under administrasjon av Fylkesmannen får vi en oversikt over kommuner med økonomiske problemer. Dette er ikke nødvendigvis synonymt med fattige kommuner, men kan i alle fall tjene som utgangspunkt for diskusjonen. Sammenholdt med lista over søkere til Høykom vis

Forsiden akkurat nå

Til toppen