Fokuserer på nettnøytralitet

Høykom er opptatt av nettnøytralitet, at tilbang til bredbåndsnett skjer på objektive transparente og ikke-diskriminerende vilkår og at sluttbruker skal kunne velge tjenesteleverandør og enkelttjenester.

Prosjekter som får offentlig støtte, bør velge forretningsmodeller som gir innholdsleverandører, tjenesteleverandører og sluttbrukere lik tilgang til infrastruktur, mener Høykom. Dette er fordi prosjekter som mottar støtte til infrastruktur fra Høykom så langt som mulig skal bidra til mangfold i innhold og tjenester. Høykom tar opp temaet i rapporten "Åpenhet og nøytralitet i bredbåndsnett".    Nettnøytralitet under press I høst kom det frem at NextGenTel reduserte overføri

Forsiden akkurat nå

Til toppen