Flere vil ha Bane Tele

Salgsprosessen for Bane Tele nærmer seg avgjørelse, og næringsminister Ansgar Gabrielsen vil ikke mangle kjøpere. Tre selskaper/allianser har alt markert sin interesse: Bredbåndsalliansen (BKK, Agder Energi, Eidsiva), Catch Communications og Song Networks. I tillegg er det sannsynlig at Telia Sonera og nok et konsortium av kraftselskaper vil vise interesse.

Meglerhuset ABG Sunndal Collier ASA har på vegne av departementet vært ute i markedet med sonderinger. Det har lekket ut prisantakelser på 500-800 millioner kroner fra disse sonderingene. Enkelte mener dette er i høyeste laget, men verdien på Bane Tele er av flere grunner vanskelig å fastsette.Nasjonalt alternativDen store interessen skyldes helt klart at Bane Tele representerer det eneste nasjonale fastnettalternativet til Telenor. Derfor er og vil selskapet være instrumentelt for teleko

Forsiden akkurat nå

Til toppen