Fjerner regulering av høye hastigheter

Post- og teletilsynet vil slutte å regulere Telenor i markedet for leide samband over 8 Mbit/s. 

Post- og teletilsynet (PT) har sendt ut et varsel om endringer i reguleringen av Telenor i markedet for de høyeste overføringshastighetene. Frist for høringsuttalelser i tilknytning til saken er satt til 24. oktober. Samtidig som PT vil fjerne reguleringen av Telenor i markedet for overføringskapasitet over 8 Mbit/s, opprettholdes reguleringen for de lavere hastighetene. Utpekt i 2007 I mai 2007 ble Telenor utpekt som tilbyder med sterk markedsstilling i sluttbruker- og grossistmarkedene f

Forsiden akkurat nå

Til toppen