Finnmark søker om mest

22,5 millioner søker Finnmark fylkeskommune om til bredbåndinfrastruktur av de 50 millionene som er avsatt i revidert nasjonalbudsjett til bredbåndstiltak. I tillegg søkes det om tre millioner til kommunene i Finnmark.

Til sammen søkes det om 137 millioner.

- De nye millionene er distriktsrettet. Og søkerne har gjennom søknadsprosessen vist at de igjen evner å mobilisere lokale krefter, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys og forteller videre:

- De fleste søknader er basert på samarbeid rundt større prosjekter med fylkeskommunen som koordinator. Med en gjennomsnittlig støtteandel på 34 % viser prosessen at for hver krone staten bidrar, utløses to kroner lokalt.

Utfallet av kampen om bredbåndsmillionene skal være klar rundt den 25. september.

Forsiden akkurat nå

Til toppen