Film er best på? ?

Fra å være et HD-klart land uten innhold, har vi på kort tid opplevd å få tilgang til denne type innhold på alle kanter. Kan vi ane konturene av en ny ”krig”? Ikke mellom formater denne gangen, men mellom ”fysisk” og ”virtuell” filmdistribusjon. Haakon Sandven og Hege Tokerud fra Teleplan skriver om filmens fremtid i dagens kommentar.

Ny statistikk fra Norsk Videogramforening (NVF) viser at volum for både salg og leie av DVD-filmer flater ut. Veksten i 2007 var lavest siden 2001, og i januar ble det solgt 15 prosent færre DVD-filmer enn året før. Utviklingen kan minne om det som skjedde med VHS-filmerfør DVD ble lansert for fullt rundt årtusenskiftet - salget stanset opp før ny teknologi tok over. I følge statistikk fra Film&Kino går vi ikke hyppigere på kino, og i følge TNS Gallup tilbringer vi ikke mer tid fora

Forsiden akkurat nå

Til toppen