Debatt

Fiberfasit med feil?

Det hevdes at jeg nærmest bedriver et korstog mot fiberaktørene og at våre rapporter nærmest er fri fantasi, skriver Tore Aarønæs og imøtegår påstander fra Arne Joramo.

  • Kommentarer (0)

I en telekommentar fra redaktør Arne Joramo i Telecomrevy.no sist fredag, kommer Joramo med relativt bastante utfall mot undertegnede og de fiberrapporter som Norsk telecom har publisert – ikke minst vår nyeste rapport, Teleinfo fiber 2011 - ”Houston, we have a problem”. Det blir hevdet at undertegnede nærmest bedriver et korstog mot fiberaktørene, og at de hovedkonklusjoner som er blitt presentert i våre rapporter, og som fra tid til annen blir gjengitt i media, nærmest er fri fantasi.

I forrige uke presenterte den konkurrerende nyhetsaktøren Inside Telecom betraktninger omkring salget av fiberaktøren Los bynett til Telenor. I denne forbindelse ble undertegnede intervjuet over telefon av Insides journalist. Det mest interessante med denne transaksjonen var prisingen av kundene – både privatog bedrift. Insides journalist hadde fått informasjon om at privatkundene var priset til 15.000 kroner per stykk.

I artikkelen gikk det blant annet frem:

Forsiden akkurat nå

Til toppen