Debatt

Fiberaksessutviklingen i Vest-Europa

Dette innlegget gir en oversikt over utviklingen av fiberaksessmarkedet(FTTx) i Vest-Europa og det konstateres at dette markedet har utviklet seg lite de siste årene. Usikkerhet rundt rammeverket for eventuell regulering av fiberaksess i NGA – Next Generation Access Network kan ha bidratt negativt til investeringsviljen, skriver Telenors Kjell Stordahl og Terje Nord.

Innlegget konsentreres i stor grad om fiberaksesser i nedre del (last mile) av aksessnettet og etterspørsel etter FTTx som er fiberaksess til bygning eller hjem. NGA utgjøres også av en omfattende fiberstruktur i øvre del av aksessnett. Initiativer her fra Deutsche Telekomog BT er omtalt. Bredbåndspenetrering Vest-Europa er den region som har høyest bredbåndspenetrering. Blant de 8 OECD land med høyest bredbåndspenetrering etter første halvår 2008, finner vi samtlige nordiske land sa

Forsiden akkurat nå

Til toppen