Assisterende direktør Elisabeth Sørbøe Aarsæther i Post- og teletilsynet regner med at reglene for regulering av Telenor-fiberen er klare før årsskiftet fra ESA. (Bilde: Post- og teletilsynet)

Fiber-vedtak først i desember

Reglene for regulering av tilgangen til Telenors fibernett vil neppe være ferdig før i desember, ett år og tre måneder etter at varsel om vedtak ble sendt ut. 

Assisterende direktør Elisabeth Sørbøe Aarsæther i Post- og teletilsynet skriver i en epost til Inside Telecom at reglene for blant annet regulering av tilgang til Telenor-fiberen skal vurderes av EFTAs overvåkningsorgan ESA før tilsynet kan fatte endelige vedtak.  PT skal ha et møte med ESA i midten av oktober for å forberede formell notifisering til ESA og utkastene til vedtak vil bli publisert på tilsynets hjemmeside når den formelle notifiseringen skjer. ESA vil da ha en tidsramm

Forsiden akkurat nå

Til toppen