Fiber i kloakken

Den britiske regulatøren Ofcom vil kartlegge alle mulige føringsveier for fiber, deriblant ledningsnettet for kloakk, vann og varme, foruten teleinstallasjoner og kraftselskapenes grøfter og stolper. Motivet er å få billigere fiber hjem og dermed konkurranse.

Storbritannias myndigheter ønsker mer fiber til hjemmene og har satt i gang flere prosjekter i frykt for å bli hengende etter i bredbåndsutviklingen i forhold til resten av Europa. Regulatøren Ofcom – et motstykke til det norske Post- og teletilsynet – vil nå kartlegge føringsveier for fiberoptiske kabler. Samtidig har Ofcom en høring ute for å få innspill til hvordan de best skal regulere det de kaller neste generasjon nettverk – i praksis fiber til hjemmet. Fiber til nye hjem

Forsiden akkurat nå

Til toppen