Debatt

Fiber hindrer digitale klasseskiller

Investeringer i fiberbasert høyhastighetsbredbånd vil de nærmeste årene være like samfunnsnyttig som utbyggingen av strøm- og telefonnettet i sin tid var. Bygdefiber moderniserer distriktene og hindrer digitale klasseskiller.

  • Kommentarer (0)

Denne erkjennelsen gjør at NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk) etablerer bygdefiber for å gi innbyggere, næringsliv og offentlig virksomhet i hele Nord-Trøndelag mulighet til å knytte seg til neste generasjons bredbåndsinfrastruktur. Vista Analyse har nylig utarbeidet en rapport for Kommunal- og regionaldepartementet om samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distriktene. I et innlegg i DN 7.mai presenteres rapportens konklusjon: Det er ikke samfunnsøkono

Forsiden akkurat nå

Til toppen