Femtoceller i 2010

En undersøkelse blant teleoperatører viser at majoriteten regner med å begynne å benytte disse jobb- eller hjemmebaserte små basestasjonene i sine mobilnett i 2010.

Undersøkelsen, som er utført av Heavy Reading, viser at 54 prosent av operatørene vil starte utrulling av femtoceller kommersielt i sine nett mot slutten av 2009 eller i 2010. En tredel av operatørene som svarte på undersøkelsen vil rulle ut i 2011. Bedre dekning Femtoceller er små basestasjoner for mobilnett myntet på å plasseres i boliger eller på arbeidsplasser. Det som skiller dem mest fra dagens store basestasjoner i mobilnettene, er at de mates via vanlige hjemme-type bredbånd

Forsiden akkurat nå

Til toppen