Felles graveregler på høring

Kommunene har for første gang utarbeidet et eget sett med graveregler. Nå sendes de på høring med håp om at grøfteproblemet finner sin endelige løsning.

Myndighetskontakt David Hansen i Telenor Norge kaller forslaget til veileder for graving i kommunale veger for en milepæl. Foto: Varog Kervarec Ulike regler fra kommune til kommune for graving av grøfter til fiberkabler og andre kabler, har lenge vært et mareritt for bredbåndsutbyggerne. Etter en kjapp gjennomgang av et forslag til «Veileder for kommunale veger» fra en arbeidsgruppe under Vegforum for byer og tettsteder (VBT), er hovedinntrykket at eierne av veiene ønsker at veien skal

Forsiden akkurat nå

Til toppen