Fast ringer helst fast

Vel 90 prosent av trafikken i fastnettet er innen samme nett. Fast-til-mobil utgjør bare 7 prosent av totalen, målt i minutter. I mobilnettet, derimot, er 55 prosent av trafikken mobil-til-mobil.

Av Bjørn VesethPrivat- og bedriftsmarkedet er overraskende like når det gjelder fordeling av omsetningen i fastnettet. Trafikken innen fastnettet utgjør 41 prosent av omsetningen i privatmarkedet, og 42 prosent i bedriftsmarkedet. Dette fremgår av statistikken som Post- og teletilsynet har lagt frem for første halvår i fjor.  Privatmarkedet er også klart større enn bedriftsmarkedet innen fasttelefoni, med 4.051 millioner i omsetning i de tusen hjem og 2.363 millioner i bedriftene på d

Forsiden akkurat nå

Til toppen