Farlig regulering

Mobil og bredbånd har en ting til felles i 2009 i Norge. Regulering truer med å fjerne det som måtte være igjen av investeringslyst etter at finanskrise, lave oljepriser og annen styggedom har herjet fritt noen måneder.

I en viss grad gjelder dette både bredbånd i fastnettet og to mobilnett. La oss ta mobilnettene først. Både Mobile Norway og ICE merker finanskrisen. Mobile Norways utbygging til rundt 1,8 milliarder kan stå i fare når tre forhold samtidig virker inn. Det er: • Finanskrise som gjør det vanskeligere og dyrere å hente lånekapital. Normalt belånes en slik utbygging med 2/3 av den samlete investeringen. • Den ene parten av Mobile Norway – Network Norway – har ennå ikke fått

Forsiden akkurat nå

Til toppen