Det legges klare føringer på videresalg og utleie av frekvenstillatelser. (Bilde: Håvard Fossen, Insidetelecom.no)

Får ikke selge frekvenstillatelser fritt

Frekvenstillatelsene som skal tildeles ved auksjonen 2. desember er i utgangspunktet fritt omsettelige, men fullt så enkelt er det likevel ikke. 

Ekommyndigheten, altså Samferdselsdepartementet og Post- og telestilsynet, har tatt til seg innspill fra blant andre Konkurransetilsynet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD). De ber om en presisering av omsetteligheten av spektrum i reglene for auksjonen av frekvenstillatelser i 800 MHz-, 900 MHz- og 1800 MHz-båndene. Ett av siktemålene med auksjonen er at tildelingen skal bidra til mest mulig effektiv infrastrukturkonkurranse og til at flest mulig vil få et tilbud om bredbå

Forsiden akkurat nå

Til toppen