Fagorganisering tjener ikke IKT bransjen

Vi er midt inne i et nytt lønnsoppgjør, men IKT-næringen unnslipper i stor grad fordi organiseringen mangler. De gamle motsetningene mellom arbeidsgiver og arbeidstaker passer ikke inn i IKT-bransjen, skriver Per Morten Hoff. Ffagorganisering innenfor næringen vil være konfliktskapende snarere enn konfliktløsende og tror symbiosen mellom LO og NHO står for fall.

Av Per Morten HoffVi visste det - LO lever i annen verden! Derfor er IKT-Norge glad at man ikke er en del av det man så fint kaller partene i næringslivet.  For hva skal man si når LO med leder Gerd Liv Valla i spissen foreslår å regulere lederlønningene med hard hånd?  LO vil at lederlønningene skal inngå som kriterium for lokale lønnsforhandlinger. LO har lenge ment at lederlønningene bør følge lønnsutviklingen hos de ansatte. Nå har LO speilvendt dette prinsippet, og sier at

Forsiden akkurat nå

Til toppen